Dig som arbejdstager
Din selvindsigt og engagement
Dine evner, mål og værdier
Dine interesser

Faglige kompetencer
Beskæftigelse/egnethed
Dine fagligheder

Sociale ressourcer
Sociale relationer
Forældre, venner og familie
Social kapital

Motivation
Energiniveau
Selvforståelse
Mentale evner