Hvad kan du få ud af det?


De fleste af os tager en uddannelse for at få et godt arbejde efterfølgende. Derfor er det også vigtigt at, du arbejder konstruktivt med dine karrierekompetencer sideløbende med din uddannelse, så du får trænet og oparbejdet evner, som styrker dine muligheder for at få et godt arbejde og lykkes i det.

Gennem kurserne på www.karrierekompetencer får du mulighed for at blive mere bevidst om dine egne karrierekompetencer. Hvilke karrierekompetencer er stærke hos dig og hvilke kan du med fordel styrke. Den bevidsthed kan du bruge i forhold til din egen læring og karrierekompetenceudvikling.

Kurserne kan bidrage til at du bliver mere bevidst om hvordan din selvopfattelse, karrieredrømme og – interesser kan implementeres i din arbejdsrolle og dit arbejdsliv.COLOURBOX3096567

 

Ved at arbejde målrettet med dine karrierekompetencer kan du:

  • udvikle dine karrierekompetencer, der er nødvendige i transitionen fra uddannelse til (studie)job
  • undersøge, opdage og styrke din selvopfattelse og selvindsigt i forhold til din fremtidig karriere og arbejdsliv
  • blive bevidst om hvordan du kan styrke dine sociale ressourcer
  • blive motiveret til karriereudforskning og – planlægning
  • undersøge dine karrieremuligheder og reflektere over et godt match mellem dig selv og forskellige omgivelser/ arbejdstagerroller, fremtids senarier
  • udvide din muligheds horisont ved også at fokusere på din foretrukne fremtid og ikke blot på den mulige og den sandsynlige fremtid

Rigtig god fornøjelse- håber at www.karrierekompetencer.dk.  kan hjælpe dig på vej.