Forklaring af modellen


Opbygningen og indholdet på www. Karrierekompetencer.dk er inspireret af Karrierekompetencemodellen, der er udviklet af Andreas Hirschi. Han argumenterer for, at karrieres beskaffenhed har ændret sig dramatisk gennem de sidste 30 år, som følge af den teknologiske udvikling, øget diversitet i arbejdsstyrken og ændringer i organisationsstrukturen.  En konsekvens er, at ansvaret for karriere manøvrering er flyttet fra arbejdsgiveren til arbejdstageren, og dermed dig selv. Det vil sige at man i dag, ikke blot taler om livslang læring, men også om livslang karrierelæring.

De 4 karriereressourcer i karrierekompetencemodellen skal forstås som:

those entities that  either are centrally valued in their own right […] or act as a means to obtain centrally valued ends”.

Modellen synliggør forskellige ressourcer i individet eller i omgivelserne, der er essentielle for en positiv karriereudvikling. Første trin på vejen er kritisk at vurdere det aktuelle niveau af ressourcer der er tilgængelige inden for hvert at de 4 områder. Målet med karrierevejledningen er at støtte individet i at udvikle et sufficient niveau af ressourcer inden for hvert domæne.hjul-no-mouse

 

Hirschis model består af følgende fire ressourcer:

  1. Karriere identitets ressourcer:

“ .. one´s conscious awareness of oneself as a worker, of one´s occupational interest, abilities, goals and values, of the importance of one´s work, and the structure of meanings in which such self-perceptions are linked with career roles”.

Det siger noget om, hvorvidt du har en klar selvopfattelse, klare mål, måloverensstemmelse, din bevidste opmærksomhed på dig selv som arbejdstager samt dine erhvervsinteresser, evner, mål, værdier, selvindsigt og dit engagement.

Det centrale spørgsmål her er : “ Who am I and how is my work meaningful to me?

  1. Faglige ressourcer:

.. one´s ability to meet the performance expectations for a given occupation”.

Det vil sige dine evner til at honorere en given beskæftigelses forventninger til din ydeevne/ præstation, det drejer sig om din uddannelse, dine færdigheder, viden og kognitive evner.

  1. Sociale ressourcer:

the goodwill  available to the individuals  or groups”.

Det omhandler dit netværk f.eks. forældre, venner, familie, sociale relationer m.m.

Denne ressource adskiller sig fra de øvrige ressourcer, ved at være uden for individet/dig.

  1. Psykologiske ressourcer:

“  the positive psychological traits and states, like  the  cognitions, motivations, and affects of the person , which are generalized and expressed in different contexts and more specifically in relation to the  work role”.  

De psykologiske ressourcer påvirker karriereudviklingen og spreder sig over et kontinuum fra karaktertræk til en form for tilstand hos individet såsom optimisme, håb, selvværd og robusthed.

Ressourcedomænerne udspiller sig via karrierekompetencefærdigheder, her forstået som karriere udforskning, -planlægning og – networking. I alt 3 færdigheder der er afgørende for, succesfuld karriereudvikling.

Karrierekompetencerne er centrum i modellen og forbinder de 4 domæner med pile. Pilene symboliserer at ressourcerne ikke er statiske enheder, men foranderlige i en dynamisk proces. Ressourcerne interagerer, det vil sige, at de kan forstærke hinanden i en positiv spiral eller hæmme hinanden i en negativ spiral. Hvert domæne er unikt, derfor kan du ikke kompensere for mangler i et domæne, med et ”overskud” i et andet.

 

Her kan du finde yderligere information om modellen:

 

 

Hirschi A. (2012): The career resources model: an integrative framework for career counsellors. British Journal of Guidance & Counselling, 40 (4), 369-383

https://www.researchgate.net/publication/254231180_The_career_resources_model_An_integrative_framework_for_career_counsellors