Sådan gør du!


Sådan gør du

www.karrierekompetencer er opbygget som et dynamisk redskab, hvilket giver dig mulighed for at arbejde kontinuerligt med dine karrierekompetencer.

Du kan orientere dig på www. karrierekompetencer.dk eller få adgang til kurserne på sitet, ved at klik på Se mere og derefter på Sign up. Du bestemmer selv hvilket password du vil benytte her.

Hvis du klikker på Alle kurser, får du et samlet overblik over de kurser der er på sitet. Klikker du på Mine kurser kan du se de kurser og kursusopgaver du har gennemført.

Modellen på forsiden består af 4 karriereressourcer. Når du fører musen hen over den enkelte karriereressource vil der være yderligere information.

I princippet er det op til dig, hvordan du bruger www.karrierekompetencer.dk, du bestemmer selv hvilken karriereressource du vil starte med.

Computer class

Uanset hvilken ressource du starter med anbefaler vi, at du

 1. klikker på den ressource på modellen på forsiden
 2. starter med at score dig selv i selvvurderingsskemaet og gemmer dit resultat
 3. arbejder med opgaverne
 4. går tilbage til selvvurderingsskemaet og forholder dig til, om dine indtastninger her skal justeres på baggrund af dine refleksioner
 5. aftaler med dig selv, om du vil igangsætte en, evt. flere handling(er), der kan bidrage til at styrke den pågældende ressource.
 6. at du bruger app´en Uddannelsesparathed, der kan hjælpe dig med at nå dit mål.

Hvad er en aktionslæring?

I Aktionslæring arbejder du systematisk med dine egne udfordringer og begrænsninger. En aktion er en bevidst handling, du sætter i gang i din hverdag.

Aktionslæring består af to elementer:

1.  ”Se indad”, dvs. refleksioner over din egen adfærd, holdninger, værdier og kompetencer

2. ”Kik på dig selv gennem andre” f.eks. ved hjælp af feedback fra medstuderende, familie, venner, undervisere m.m.

 

Model for aktionslæring- 5 faser

Fase 1: Hvad er din udfordring/begrænsning?  Hvad vil du gerne styrke ?

Du kan med fordel formulere din udfordring så det opfylder følgende krav:

 • at du kan handle på det
 • at det tager udgangspunkt i praksis (her: udviklings- og læringsbehov, din udfordring i forhold til karrierekompetencer- det du har brug for at udvikle)
 • at det opleves som meningsfuldt og relevant for dig

Fase 2: Iværksættelse af aktioner. Hvad vil du gøre?

Det er vigtigt, at:

 • aktionen forholder sig til din udfordring
 • aktionen er tydelig

 

Fase 3: Iagttagelse – er en observation af praksis og reaktioner.

 • Iagttag hvilke konsekvenser din aktion havde for dig/din adfærd/dine omgivelser osv

 

Fase 4: Analyse og bearbejdning af iagttagelser

 • Analysér dine egne handlinger og reaktioner. Spørg fx: Hvad skete der? Hvornår? Hvem var involveret? Hvad gjorde de og hvordan reagerede du ?
 • Udforsk de bagvedliggende grunde til dine reaktioner ved at spørge: Hvorfor oplevede jeg det sådan?
 • Analysér konsekvenserne af dine handlinger ved at overveje: Hvad fik jeg ud af det? Kunne det være gjort anderledes? Har jeg oplevet noget tilsvarende, som kan forklare min reaktion?

Fase 5: Ny aktion

På baggrund af fase 4, kan du igangsætte nye aktioner

 • Hvilken viden og erfaring har du nu?
 • Hvilke erfaringer har du fået fra din aktionslæring, har det bidraget til at styrke/udvikle dine karrierekompetencer? Har aktionen bidraget til læring?
 • Hvad vil du gøre fremover? Hvilken ny aktion vil du igangsætte med henblik på fortsat udvikling af dine karrierekompetencer?

Skematisk model af aktionslæring

Skærmbillede 2015-05-05 kl. 13.58.44

Kilde: Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring (Hinge og Weiis )

http://www.lederweb.dk/Documents/Esben%20billedarkiv/78836_Topledernes_19-08-2014%20NY2.pdf

Uddannelsesparathed – en app

Flere steder på www.karrierekompetencer.dk opfordrer vi dig til at bruge app´en ”Uddannelsesparathed.” Her kan du notere dine mål- delmål- handlinger samt deadlines. Delmålene kan virke som trædesten, som du lægger på din vej, for at komme frem til målet.

Når deadline overskrides sender app´en en reminder til dig. Du kan samle point (hvis du overholder deadlines) og miste point, hvis du overskrider deadline. Dermed er der indbygget et element af gamification i app´en.

App’en kan downloades til Apple devices  her  og til Android devices her

Guide til workshop