Om karrierekompetencer


www.karrierekompetencer.dk er udviklet i STARS-regi (Studiejob Til Alle i Region Syddanmark). STARS er et regionalt-, Vækstforum- og EU- projekt (2013-2016). Følgende partnere indgår i STARS: Syddansk Universitet (leadpartner), University College Syddanmark, University College Lillebælt, Erhvervs Akademiet Lillebælt, Erhvervs akademiet Sydvest, Erhvervs akademi Kolding, Designskolen Kolding, Trekantområdet Danmark og Esbjerg Erhvervsudvikling.

Yderligere information om projektet se http://studiejobtilalle.dk/stars/

www.karrierekompetencer.dk er udviklet på baggrund af teori og praktiske erfaringer fra karrierekompetenceforløb afviklet i STARS regi 2014-2015.

www.karrierekompetencer.dk er udarbejdet af:

Virksomhedskonsulent STARS

Bent Würsching

StudenterFokus

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

University College Syddanmark

www.ucsyd.dk

Og

Koordinerende studievejleder

Alice Petersen

Mobil: + 30 57 09 74

Email: alpe@ucl.dk

University College Lillebælt

www.ucl.dk